گفتاری منتشر نشده از شهيد آويني

اشاره: در جديدترين شماره ماهنامه «سوره»، گفتاري منتشر نشده از شهيد سيد مرتضي آويني به چاپ رسيده است. ظاهر اين گفتار حکايت از موعظه اي اخلاقي در باب دوري جستن از کبر و عجب دارد، اما باطن آن حاوي نکاتي معرفت شناسانه در باب پيوند «دانش» و «ارزش» يا رابطه «شناخت» و «اخلاق» است که بحثي بسيار مورد توجه در معرفت شناسي است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ان شاء الله قصد دارم در اولین فرصت بحث مختصری راجع به این گفتار در همین صفحه خدمت دوستان عزیزم ارائه نمایم. یقینا در تدوین این مطلب از نظرات راهگشای شما استفاده خواهم کرد.

با هم می خوانیم:

***

زماني که جلسه شروع مي شود تازه يادشان مي افتد که محتواي جلسه را ضبط کنند شايد کسي فکر نمي کرد که چندي بعد ديگر خبري از سيد مرتضي نباشد. جلسه در جمع عده اي از طلاب برگزار شد و نوار دست دومي هم که گفت وگوها روي آن ضبط شده بود آن قدر وضعيت اش خراب بود که به سختي توانستيم آن را روي کاغذ پياده کنيم. موضوع ديگري هم در اين جلسه مطرح شده بود که متاسفانه نوار کفاف نداده است به هر حال آنچه مي خوانيد مطالبي است که شهيد آويني در مقدمه جلسه ـ که ظاهرا قرار بوده سلسله وار ادامه پيدا کند ـ مطرح کرده است.

 

يکي از بزرگترين مفاسد قلبي عجب است. ان شاءالله ما به کبر گرفتار نيستيم ولي معمولا به عجب که مقدمه کبر است گرفتاريم. عجب هم اگر خداي نکرده يک مقدار ريشه دار شود تبديل به کبر مي شود و اگر يک ذره کبر باشد انسان اصلا به حقيقت راه ندارد.

يادم هست که حضرت امام مي گفتند، وضعيت مردم عادي در صحراي محشر خيلي راحت تر از علماست، چون علما به محض اينکه علم پيدا کردند، همين علم حجابشان مي شود. يعني اسباب عجبشان مي شود و نسبت به آن علم، خودبين مي شوند ولي مردم از آنجا که براي خودشان هيچ شاني از علم قائل نيستند، مشکلي ندارند.

اين است که عجب و خودبيني بزرگترين حجاب بين انسان و خدا مي شود. کمال بشر در فناست، فنا يعني از آدم هيچ اثري نمي ماند يعني خودش از ميان کاملا برداشته مي شود. کسي که عجب دارد، بيشترين بعد را نسبت به حقيقت دارد به خاطر اينکه کمال قرب به خدا فناست يعني از ميان برداشتن آن خودي که در ميان بنده خداست و اغلب در همين منزل مي مانند؛ سخت ترين منزل هم هست و از آن نمي توانند بگذرند و گرفتار مي شوند، گرفتار عجب مي شوند و بدترين منزلها همين است. خيلي از آقايان که نمي رسند به دليل عجب است. من هيچ دليل ديگري نمي بينم از لحاظ اصولي هم وقتي به نتيجه نمي رسند به دليل عجب است. يکي از دوستان مي گفت سال 64 يا 65 بحثي راجع به ادغام جهاد وزارت کشاورزي در گرفته بود. ما آن موقع در جهاد بوديم. يک آقاي روحاني از نمايندگان مجلس بسيار بر ضد جهاد حرف مي زد و مي گفت: بايد با وزارت کشاورزي ادغام شود. براي من سوال بود که اين آدم با توجه به اين که روحاني است واز اين نظر به او اعتقاد دارند، از چه جهت به اين حکم مي رسد و بر آن اين همه تاکيد مي کند؟ يعني چه طور به اين اعتقاد رسيده و بعد چطور به اين اعتقادش اصرار مي ورزد؟ ايشان خيلي دشمني داشت. بعد يکي از دوستان ما که با ايشان يک سفر به خارج از کشور رفته بودند تعريف مي کرد که اين آقا آنجا چه مي کرد من برايم خيلي روشن بود که علت اينکه کسي از اين (آقايان) به اعتقادات اشتباه مي رسد، اين است که صفاي روحي ندارد.

فرض کنيد که نشستيد علم اصولي خوانديد و رسيديد وقتي صفاي قلب نباشد، در خدمت شيطان قرار مي گيرد. عقل آن چيزي است که مي تواند هم در خدمت شيطان واقع شود و هم در خدمت حضرت رحمان. مباحثي که در مورد عقل شيطاني و عقل رحماني مطرح مي شود، در اصول کافي زياد است، يک موردش همان است که از حضرت صادقي عليه السلام مي پرسند، اگر عقل آن چيزي است که حضرت علي(ع) داشت، پس عقل معاويه چه بود؟ اين (عقل معاويه)، شيطنت است ولي خوب توي اين دنيا به آن هم عقل مي گويند که ما به عقل رحماني و شيطاني تفسيرش مي کنيم. ولي واقعا از کجا مي شود فهميد که چه کسي صاحب عقل شيطاني و چه کسي صاحب عقل رحماني است؟ چطور است که يکي عقلش در خدمت شيطنتش واقع مي شود و يکي در خدمت دينش؟ چطور است که يکي به اعتقاد اشتباه مي رسد و بعد بر آن اصرار مي کند؟ خيلي روشن است، يعني در واقع رابطه اصول و وصول را نمي شود نديد. اين رابطه يعني کسي که به حقيقت واصل مي شود اعتقادات درستي هم دارد، هرکس هم که به حقيقت واصل نشد يعني از نظر قلبي و روحي به حقيقت نرسيد اعتقادات اشتباهي داشته است. اين مي شود که وقتي يک نفر مثل حضرت امام مي آيد، کافي است براي اين که يک دنيا را متحول کند، ايشان وقتي مي خواست قيام کند حتي يک قيچي در جيبش نداشت حتي يک قلم تراش يا چاقو در جيبش نبود. چطور اين انسان در دنيايي که سيستم هاي جاسوسي و ضد جاسوسي پيشرفته اي دارد که هيچ چيز از ديد آنها مخفي نمي ماند (در اين نمايشگاههاي خارج از کشور - اگر رفته باشيد - حتي باماهواره پلاک خانه ها را هم نمايش مي دهند و تمام حرکات ما را با هواپيماهاي اواکس مي ديدند و دقيق محاسبه مي کردند و به همين دليل هم خيلي از عمليات هاي ما لو مي رفت) امام قيام کرد، فقط با يک عبا و عمامه بدون حتي يک قلم تراش و يا يک چاقوي کوچک؟ علتش آن است که شخص بايد به آنجايي برسد که حضرت امام رسيد. وقتي به آنجا برسد که حضرت امام رسيد. وقتي به آنجا رسيد خودش همه دنيا را متحول مي کند به هيچ وسيله اي هم احتياج ندارد. آن وقت همه قواعد و سنن واسباب در خدمت آن فرد در مي آيد.

نمي خواهيم اسباب را نفي کنيم ولي مسئله نسبت اسباب با انسان کامل است. اين اسبابي که در دنيا هست اعم از اشيا، شامل سنن (الهي) است، همه اينها در مقابل انسان کل خاضع است. انسان کامل در اين اسباب تسخير و تصرف مي کند، در باطن عالم نه در ظاهرش، ظاهرش بعدا اتفاق مي افتد يعني اول امام در باطن عالم تصرف کرد و بعد ما آثارش را در ظاهر عالم هم ديديم. تا زماني که آن تغيير در باطن عالم نيفتد در عالم ظاهر شاه نمي رود و انقلاب نمي شود. در واقع اينها آثار ظاهري آن تحول باطني است که در وجود حضرت امام شکل گرفته ارتباط اين دو مهم است که بايد بفهميم هيچ چيز ديگر اين قدر فهميدني نيست. بعد تازه اگر اين را بفهميد، اين علم به اسماست يعني به ذات نيست. اگر به ذات علم پيدا کند، تبعات و نتيجه آن علم بلافاصله مي رسد. اگر علم ما به ذات بود همين الان که فهميديم با تزکيه روح مي شود در عالم تسخير کرد، به آن مي رسيديم يعني همين الان به صفاي قلب و تزکيه روحاني و کمال انساني مي رسيديم، چرا نمي رسيم؟

هرچه هست اين ميان حجاب عجب است و (انسان) متناسب با اين که اين حجاب چقدر غليظ و کدر و کثيف است، به اعتقادات اشتباه مي رسد.

اين است که شما (اگر) الان دائم اصول و فلسفه بخوانيد (و اين حجاب از بين نرفته باشد)، فلسفه در خدمت آن کسي که مي خواهد عالم را با شيطنت تسخير کند، در مي آيد. مگر الان در خدمت غرب در نيامده است؟ خيلي راحت با مباحثي که در فلسفه مطرح مي کنند، عالم را تسخير مي کنند. اصلا عالم ما يک عالم فلسفي است و غرب، عالم را با فلسفه تسخير کرده است. اگر قرار بود فلسفه آدم را به جايي برساند، پس چطور (غرب) عالم را با فلسفه تسخير کرده است؟

فلسفه آدم را به جايي نمي رساند، چنان که عرفان هم نمي رساند، عرفان نظري هم نمي رساند، اصل عرفان، عرفان عملي است نه عرفان نظري. حالا «مصباح الهدايه» حضرت امام را که به نظر من بهترين کتابي است که در عالم نوشته شده است - بگذاريم وسط و آن را بخوانيم چه فايده اي دارد؟

فايده اش اين است که فقط نشانه هايي پيدا مي کنيد که به کجا بايد رسيد يا آدم رابطه بين اصول و وصول و رابطه درس و بحث و آنجايي که مي خواهد برسد را مي فهمد، رسيدن به آن، چيز ديگري مي خواهد.

راهی دیگر 

مسئله من اينجاست. ببينيد من حرف هايي که اينجا ها نوشته ام، مبتني بر يافته هايي مجرد از سينما و رمان و تکنولوژي و تمدن جديد واين طور چيزهاست. اين يافته ها مسلط بر اينهاست. يعني اگر مي بينيد اين عناوين اينجا نوشته شده، علتش اين است که روزگار ما روزگار اين گرفتاري هاست يعني ما الان به اين چيزها و به تمام محصولات و لوازم تمدن غرب مبتلاييم و بزرگترين مبارزه ما هم عبور از اينها و يا غلبه بر اينهاست. علت اينکه اين مباحث و عناوين را مطرح مي کردم، اين است که من يافته هايم را از طريق ديگري گير آورده ام، از طريق سينما که به دست نياورده ام فرض کنيد اين را شما بخوانيد و برويد سينما را ياد بگيريد. منتها اينها از جاي ديگري گرفته شده (و بعد آمده تحت عناويني) مثل سينما و رمان و... از خود اينها نمي شود به جايي رسيد، اگر آدم از خود اينها بخواهد به جايي برسد، مستغرق در اينها مي شود...

***

ياعليش

/ 11 نظر / 37 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ثاقب

سلام. اگر مقصد پرستو در پرواز است پس خانه ويران بهتر (یا یه چیزی توی همین مایه‌ها) که البته هيچ ربطی به بحث ديشب ندارد. يا حق

آقا طییب

سلام.آف ميخونم با اجازه.راستی من شما رو ميشناسم آقا؟

سلمان عبداللهي

سلام. بی خبر خوش اومدی!! بابا من هم نمی دونم کجاست اما فکر کنم؟/؟ منزل برادر ؟ باشه. خوش بگذره! يا علی. عيد مبروک

ساقی

سلام... ديگه سر نزدی به ما... يه سوال... ميخواستم بدونم چه جذابيت فوق العاده ای توی سيد مرتضی پيدا کردی که بهش ارادت داريد؟؟؟ يا حق...

yousof

salam dastet dard nakone kheyli aliye omidvaram edamash bedi be ghole hatami kiya: agar seyyed alan bood javabe kheyli az so'al ha ro midad E2a Yousof

...

سلام آقا سيد... اين که شخصی چون شما به وبلاگم آمده و نظر خود را اعلام کرده بسيار برای من ارزشمند است و مايه افتخار... اميدوارم حرفی نزنم که به کسی بر بخورد ... متشکرم

سما

سلام و خسته نباشيد اين مطلب رو با صدای همون نواری که ذکر فرموديد در مراسم سال گذشته سيد توی حوزه هنری شنيدم . خدا معرفت شهيد شناسی به همه امون عنايت کنه التماس دعا

salam be maa ham sar bezanin

حمیدیان

چه باید بکند آنکس که قرآن را می‌خواند امابا گوشت و پوست او آمیخته نمی شود؟ و بنده قدرت میشود