اي شهيد! اي آنكه بر كرانه ازلي و ابدي وجود برنشسته‌اي، دستي برآر و ما قبرستان‌نشينان عادات سخيف را نيز از اين منجلاب بيرون كش

آدم اگر آدم شد، عالم عالم می شود. آدم اگر آدم شد، عالم آدم می شود. آدم اگر آدم شد، آدم عالم می شود. آدم اگر عالم شد، عالم عالم می شود. آدم اگر عالم شد، عالم آدم می شود. آدم اگر آدم شد، آدم آدم می شود. عالم اگر آدم شد، آدم آدم می شود. عالم اگر عالم شد، آدم عالم می شود. عالم اگر عالم شد، عالم آدم می شود. عالم اگر عالم شد، عالم عالم می شود

 

◊◊◊◊

مروري بر مطالب نوشته شده
از اردي‌بهشت 82 تا اردي‌بهشت 85


◊◊◊◊

مجموعه‌ي كامل صداهاي زمينه‌ي اين صفحه

◊◊◊◊
 
 

این خانه، هيچ‌گاه قرار نبود خانه‌ي تعلقات نگارنده باشد

شاید در زمان فعاليتش بیشتر جولانگاه دغدغه‌های ذهنی و مشغولیت‌های فکری‌ام بوده‌‌است. چیزی فراتر از یک وبلاگ ساده، بیشتر از خاطرات روزانه و تلومات نفسانی
...
ما همواره مي‌دانستيم و می‌دانیم که در این وبلاگشهر بی‌انتها، براي «مقبول بودن» باید به قواعد خاص وبلاگ‌نویسی تن در داد. اما در اینجا اغلب فراتر از «مقبول‌بودن» به «مطلوب بودن» انديشيده‌ايم و در پايان دوره‌اي سه‌ساله از فعاليت، به دنبال قالب‌ها و شيوه‌‌هاي مطلوب ديگر مي‌گرديم

طاووس را به نقش و نگاري كه هست خلق
تحسين كنند و او خجل از پاي زشت خويش


ياعليش
سيدصالح‌‌نوري
به
ار85

 

 

◊◊◊◊

فعاليت اين وبلاگ به علت پاره‌اي مشكلات شخصي، سه سال متوقف شده بود. ولي به ياري خدا از فروردين ماه 88 نام مرتضي و ما در خانه‌اي جديد
زنده خواهد بود.
البته آرشيو صدو ده نوشته‌ي سال هاي قبل اين خانه، همچنان در همين آدرس در دسترس مي‌باشد.
◊◊◊◊
ارتباط پستي مستقيم
◊◊◊◊

 

 

مسئله من اينجاست. ببينيد من حرف هايي که اينجا ها نوشته ام، مبتني بر يافته هايي مجرد از سينما و رمان و تکنولوژي و تمدن جديد واين طور چيزهاست. اين يافته ها مسلط بر اينهاست. يعني اگر مي بينيد اين عناوين اينجا نوشته شده، علتش اين است که روزگار ما روزگار اين گرفتاري هاست يعني ما الان به اين چيزها و به تمام محصولات و لوازم تمدن غرب مبتلاييم و بزرگترين مبارزه ما هم عبور از اينها و يا غلبه بر اينهاست. علت اينکه اين مباحث و عناوين را مطرح مي کردم، اين است که من يافته هايم را از طريق ديگري گير آورده ام، از طريق سينما که به دست نياورده ام فرض کنيد اين را شما بخوانيد و برويد سينما را ياد بگيريد. منتها اينها از جاي ديگري گرفته شده (و بعد آمده تحت عناويني) مثل سينما و رمان و... از خود اينها نمي شود به جايي رسيد، اگر آدم از خود اينها بخواهد به جايي برسد، مستغرق در اينها مي شود.

 گفتاری منتشر نشده از سید شهیدان اهل قلم

مرتضي و ما فرصتي بود براي انديشيدن. ندايي براي به خود آمدن و يادآوري دوباره آن عهد ازلي که از فرزند آدم ستانده اند. بدون شک همراهي در کشف حقيقت و تلاش براي بازيابي آن هويت گمشده تکليفي است که هنرشناسان اهل درد از اداي آن بر خواهند آمد
وهل من ناصر ينصرني؟

هر چه می خواهی طلب کن از شهنشاه نجف      منتی گر می کشی از مرد می باید کشید
کلیه حقوق مادي و معنوي اين وبلاگ تحت الطاف خاصه آقا اميرالمومنين وقف در راه خدا مي باشد

Copyright © 2006 Mehreab
Central Desert Of IRAN! YAZD

 

 

 

...

مرد ميانه سال: سراغ مي گيرد از حسينِ علي بهترين خلق و كسي نمي داند. مردي كوفي است كه به شتاب آمده؛ واحه به واحه و رباط به رباط؛ كم نيست سه روز در راه!

 

حالا سوار دوباره سوار است و نا آرام دور سكو مي گردد و به آن ها كه به سويش مي دوند چيزها مي گويد كه ما نمي شنويم؛ به جاي آن صداي مرد ميان سال كه نزديك تر است به عبدالله و همراهان، به گوش مي رسد-

 

مرد ميانه سال: گويند كوفيان مسلمِ عقيل فرسته ي حسينِ علي را سر بريده اند،  وسر بريده را را بر سر نيزه كرده اند و بر در دارالحكومه نهاده‌اند.

عبدالله: خون؟ در اين عيد محرّم؟

 

...

عبدالله: آيا مسلم از كافران يا حراميان يا منكران بود؟

دهنه‌دار: نه، او از مومنان بود؛ از بهترين ايشان. امين  و پيك پيشواي ما حسينِ علي.

عبدالله: مردي با اين مراتب؟

دهنه‌دار:[سرگشته] آري، من هم نمي دانم. كوفيان لابه ها كردند تا وارث حق برود كوفه را خانه‌ي ايمان كند؛ و مسلم پسر عم او طلايه دار و خبر بر بود. [به سوي او بر مي گردد] تو حسينِ علي را چه مي داني؟

عبدالله: او پيشواي راحله است و همينم بس!

دهنه‌دار: آه آري، هنوزم اين سخن در گوش است كه فرمود ما براي برداشتن بند آمديم نه بند نهادن. سرداري از فاتحان ايران بر جمل مي خنديد؛ و حسين علي او را به فرياد گفت بر تو بايد گريست كه جاي جنگ با ستم، به جاي ستمگر نشسته‌اي!

عبدالله:[گم در انديشه] از او بسيار مي گويند؛ و آن ها كه مي گويند چرا خود چون او نيستند؟

 

 

از او بسيار مي گويند؛ و آن ها كه مي گويند چرا خود چون او نيستند؟